Masing, tulevikuinimene, minevikutekst

Uku Masing pühendas palju aega tulevikuinimesele, inimeselikumale inimesele, ja teatud suurele mineviku religioossele tekstile, mis oma sügavast religioossusest hoolimata sisaldab palju minevikuinimese väga ebatäiuslikku olekut. Kas see on seda väärt, kas see ebatäiuslikkust sisaldav religioosne tekst saab aidata tulevikuinimest? Tahaks mõista, miks ei võiks alustada puhtalt lehelt, vähemalt suurvaim, kelle jaoks kõik ju nii selge on?

Ehk neid, kes on õige kaugele arenenud , ju ikkagi on, ja siis võiks ju selle asja lihtsalt uuesti “läbi teha”, “lasta tulla” (muidugi kõlavad need väljendid jumalavallatutena, aga paremaid sõnu neis keelis, mida oskan, ei tea) ja see inimeste jaoks kirja panna, vabamana väiklusest ja kättemaksuihast ja muust sarnasest, ja ehk ka selgemini ja arusaadavamalt?

Kas niiviisi tohib küsida? Kunagi ja keegi ometi tohib, mis muidu sest maailmast saab? Siis jääb soovida, et tohtija tuleks, ikka parimal võimalikul ajal ja viisil.

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.