Frawley Ajurveeda ja aju – praana, ojas, tejas

[Tavaliselt ma inimeseks olemise valdkonna tekstidest siin väga ei kirjuta, aga kes teab, vahest võiks rohkem:)?]

Vatat, pitat ja kappat loovad vormid on praana, tejas ja ojas. Materiaalsemal tasandil toidavad neid toitained, kuumus ja õhk. Peenemal tasandil toidavad neid meelemuljed, mida võtame sisse.

Praana aitab mõistusel olla liikuv ja vastata elus ette tulevatele raskustele ning tunnete tasandil aitab hoida tasakaalu ja loovust. Praana tuleb meie kehasse hingates ning kuulmis- ja puutemeele kaudu.

Tejas aitab õigesti tajuda ja õigeid otsuseid teha ning tunnetes annab vaprust ja vastupidavust. Tejas tuleb kuumusest – toidukuumusest ja läbi naha tulevast päikesest, samuti nägemismeele kaudu saadavatest muljetest.

Ojas annab kannatlikkust ning tunnetes rahulikkust ja rahulolu. Ojast toidavad maitse-ja lõhnatajud.

(lk 25 – 27) Ayurveda and the Mind, the Healing of Consciousness)

Vihast ja lõhutusest kunstis

Nii ei saa öelda, see rikub valitsevat diskursust ja on asjatundmatu.:-)

Kunstnik, kirjanik, muusik loob, või üha enam “toodab” ( mõtte, et loome olgu majandus, neelasid õige paljud vist väga kuulekalt alla) hetkel kehtivatele reeglitele vastava teose ja asub seda kombekohaselt häälekalt müüma.

Nii on normaalne. Selle väljaütlemine ja sedasi justkui kahtluse alla seadmine pole korrektne ega asjakohane, selle näotuse määr on vast võrreldav sellega, kui teisel ajal keegi julges kahtluse alla seada sotsrealismi või unustas tsiteerida Stalinit.

Kui palju sellest, mis avalikus ruumis tuleb me kõrvu, silmi ja mõtteisse, on viha, lõhutus, kooskõla puudumine, hinge toitvaid asju on vähe – ju peabki olema nii.

Põhjustepuudust pole.:-)

1) “Kodanlast tuleb kiusata” – mingil ajal ja kohas käitus “kodanlus” kunstniku suhtes halvasti, kasutas ta loomet asjatundmatult eputamiseks, ei tasunud talle piisavalt hästi, ei austanud teda. Kodanlasele tuleb selle eest kuatte maksta. Pealegi saab “kodanlasi” kujutleda “kurja süsteemi” esindajaks, nii et “kodanlast” materdades ja ta elukeskkonda põrgustades käib ühtlasi õilis võitlus süsteemi vastu (ju osad usuvadki seda), “kodanlane” on kergemini käepärast kui süsteem. Marx ka justkui käskis sedasi (hea Marx muidugi, mitte see paha, keda järgis Stalin).

(Kui “kuri süsteem” on olemas, on “kodanlane” ka selle ohver, ja “süsteemil” on mugav, kui kodanlane ja kunstnik omavahel kisuvad, kodanlasel on vähem neid, kes toimuvat ta jaoks mõtestaksid  – aga sedasi vist siis ei mõelda)

2) Teooria kinnitab sajal eri viisil, et vaid nii saabki olla.

3) Nagu teooria, nii rahastus (egas ometi – “nagu rahastus, nii teooria”?:-))

4) Kõik, mida te nimetate ilusaks, on kas aegunud, naiivne, reklaam, totalitaarse rezhiimi propaganda või lihtsalt pole see. Inimesele pole olemuslik kokku puutuda hea ja ilusaga ning elada meeldivates tunnetes, kui see vahel peakski juhtuma, ei ole kunsti asi seda kajastada. Tolstoil ja Rousseaul igatahes polnud õigus.

5) Inimestele, vähemalt ärksamatele, neile, kes saavad kunstist aru, meeldibki nii, see tähendab, nende meeled tajuvad lõhutut ja vihast ilusana, see on see, mida lapsest saati on nähtud. Hoidku, kas keegi tuleb ikka veel seletama, et marmorist korintose sammas on kuidagi harmoonilisem või inimese olemusega kokkusobivam kui roostatanud teravaservaline metallpost, mis katust ülal hoiab?

6) Paha tuju ja asjade untsuminek – tuleb ette kunstnikul nagu teistelgi, ja kuna ruupor on käes, siis tundub õige väljendada juhtunut kui kogu maailmas tüüpilist ebaõiglust, pealegi – kui seda ebaõiglust on piisavalt kaua kisendatud, nii et kõigi kõrvad ja silmad on kuhjaga täis, küll ebaõiglus siis ära lõpeb. Ah et kuidas täpselt? See pole enam kunstniku mure.

7) Mõni nähtus maailmas ongi vihkamist väärt, ega ma siis kedagi head vihka ja temast halvasti kirjuta, ikka ainult pahadest. Ja nagu eelmises – kui paha küllalt materdada, küll ta ükskord olemast lakkab

8) Lõhkuvad asjad tekitavad kiire vastureaktsiooni, ja tuleb tunistada, et selline tähelepanu on meeldiv, mis siis selles halba on?

9) Juba kuueteistaastaselt oli mulle selge, et teatud sõna ja helikombinatsioonid ning nendega kaasnevad tunded, nagu ka graffiti on ägedad. Pean olema oma põhimõtetele truu, ega ma mingi tuulelipp pole. Pealegi mõistavad ja ostavad kuueteistaastased mu teoseid hästi.

10) Viha väljendamine ja lõhkumine on vabadus. Mis vabadust saab olla selles, kui inimene otsustab olla teiste suhtes mõistev ja toimida isetus armastuses ning seda väljendada? Kunstiga ei saa sel igatahes mingit seost olla

Kas nii? – Muidugi mitte, ega ma ju päriselt:-):-)

Või peaksin tooma konkreetseid näiteid?:-)

Kalevi Kull “Aru saamise vägi” – leebuse lootus

Tee elusamuse, mõistmise ja tõeluse poole, tajudes viimast sügavalt kõigi meeltega mida teame nimetada ja ehk ka nendega, millele me nime ei anna – inimesena on meil võimalus proovida ja Kalevi Kulli raamatus on sellisest teest palju.

Hulgast lõikudest õhkub üks praeguse maailma keerdküsimustest – tasane, leebe, mõistapüüdev, vastutustundlik, elusam, kas sellel on võimalik ellu jääda?

Kokkupuutes on neid või seda, kellel on kalduvus olla häälekas, teisimuutev, parajalt pealiskaudne ja sellisena paratamatult rohkearvulisem, ning seda või neid, kes on pigem leebed. Teise kalduvustepaarina võiks näha – austust, armastust terviklikkuse vastu ja mõistmispüüet ning viha, hirmu ja ahnust (mis vahel esinevad muude nimede ja teooriate all. Asja keerustab, et  paraku paistab ahnuse vaatevinklist kellegi teise abivalmis tegevus või hirmu tasemelt vaatajale usalus lausrumalus. Kui neil on võimalus olla mõnda aega keskkonnas, kus abivalmidus ja usaldus toimivad, on lootust, et nad võtavad need väärtused ka ise omaks

Siin pole koht arutada, kas neil kahel paaril võiks olla nii- või naapidist vastastikku seost, ja muidugi pole miski täielik, vaid hetkiti siia või sinnapoole kalduv. Kuidas saab selliste pooluste seas suhelda nii, et leebe ja väike alles jääks? Kuidas suurem saab jõuda järeldusele, et leebem mitte ainult ei tuleks alles jätta, vaid teda tuleks ka austada ja kuulata, et kõigil on parem elada nii, sest igaühel on koht ja osa.

Kalevi Kulli kirjutatust näeb leebe kultuuri võimalust, teeks on tasakesi tasakaalule kutsuda (lk 100) ja avatud meelte õpetada (lk 53), haritud ergas meel paneb tähele ja nende kandja väärtustab ka seda, mis ei kisenda, olemegi tõeluse juures tagasi

Kooselu e. sümbioos ja kooskõla, mil olemine on kontsert (lk 51), on kaks köitvat märksõna paljude hulgast. Praegu on nad eri kohtades, aga on aimata seost. Millisel hetkel, mille tõukel saab kooselu kasvada kooskõlaks, eriti inimeste maailmas? Mõlemad on igatahes see, mis ei ole võitlus, konkurents ja siin on inimesel looduselt õppida.

Kuidas olla nii, et märgi kõikelubav sidumise suva meil üle jõi ei käi, teaduse seotusest maaga, endast ajalukku jälje jätmisest, teaduse ja religiooni koosolemisest, võrgust ja puust, väljavalitusest; kuidas näha nii, et see, mis pole progress, ei peaks tõlgenduma tagurlikuks; mida teevad spetsialiseerumine ja ühekorraga istutatud mets ökosüsteemi rikkusega, parimast teest … Katse natukegi loetleda ei jõua kaugele. Välja tuua tahaks veel paljut, aga ehk vaid kaks tsitaati:

Meie aed ja linn, mets ja maa on me tarkuse nägu” (lk 26)

Sõjaväge ei ole vaja sinna, kus ökosüsteemiga kõik korras” (lk 74)

Leebuse ja mõistmisega koos käib tihti tunne, et pole mõtetki seletada, kes teab, see teab, teised ei mõista niikuinii. Kiitus koostajaile, kes võtsid ette pingutuse ja aitasid mõistmisel kasvada. Raamatus on õnnestunud esitada terviklik käsitlus sellest, mis on maailm, mis on mõte ja kuidas inimene võiks toimida.

Loodan, et see imeline ja leebelt tark raamat jõuab paljudeni, toetab mõistmist ja elusamust, raamatust saavad rõõmu tunda ka teised kui bioloogid ja semiootikud, asjatu oli mu kartus, et see on liiga keeruline.

Eestis on meil võimet leebeid asju näha ehk rohkem kui mõnes muus paigas ja on hea, kui me räägime, see on hea kogu maailmale ja pole kindlasti paikkondlik enesekesksus.

Sellal kui paljud katsuvad nügeleda üleilmsel ’ideedeturul” – oleks just sellise kogumiku tõlkest suurkeelde ka teistele vast midagi head.

Kirjastus Varrak 2017

Ernst Cassireri “Uurimus inimesest. Sissejuhatus inimkultuuri filosoofiasse” ja Aare Keele “Kuidas saada inimeseks”

Lugemislaual sattusid nad kõrvuti ja mingi tähendus ses juhtumuses vast on.:-)

Peale esmapilgu sõnamängu, küsimuse, kas enne on vaja inimeseks saada et siis inimest inimesena uurida, või enne on vaja uurida ja siis saada – tasakaal on oluline ja ehk sügavam kui paistab.

Küsimus on paljude kultuuriinimeste, loovinimeste aja ja energia mõttekast kasutamisest – (kui paljud nende hulgast tahaksid, et maailm oleks mingil viisil elusam ja ilusam, kui palju neid, kelle jaoks küsimus on muus – omada diskursuses võimu, selles kombekalt toimida ja kui valitsev diskursus ütleb, et tuleb toimida vihas ja lõhkumises, siis nad seda truualamlikult ka teevad? )

Aare Keele raamatu lk 63 – neutraalne suhtumine võib vahepeal olla parim.

Inimeste hulka loeme nii need, kes kõigest hingest püüavad olla arukamad, teistega arvestavamad ja nii edasi, kui ka need, kellel on kõik ükskõik. Järeldused nende kohta ja reeglid on justkui samad. Bioloogiliselt inimesena sündinul on võimalus inimeseks kasvada, see võimalus on alati olemas, aga nõuab teatud pingutust. Ühte teed selleks seletab Aare Keel.

Kas kultuuriteadustel oleks võimalik suunata rohkem oma mõistmispüüdest hingestatud inimesele, kelle eesmärk elus on areneda ja mõista, mitte teenida majandusnäitajaid, vast olla õnnelik ja teadlik?

Kas Aare Keelel võiks olla tahtmist kirjutada selle, mis ta raamatus kirjutas, ka kultuuriteadlasele loetavas keeles? Nii et need oleksid rohkem “lubatava” diskursuse raames, vast võiks sest mõndagi head tulla.

Pildid saavad teha mitut asja – äratada ostutähelepanu, ehmatada ja hirmutada arenema, näidates, et muidu läheb pahasti, aga ka toita hinge kooskõlalisega. Viimast on ka, kahele esimesele on aga rohkem rõhku pandud.

Kas raamat on suunatud – arengutee alustajale, kellelegi, kes on juba edenenud või mõlemale? Piltide järgi paistab, et raamat on suunatud alustajaile. Teel olijad vajavad pigem hingetoitu kui hirmutamist.

Millised näited on juba kellelegi tuttavad ja millised mitte, pole kunagi lihtne lahendada.

Kuivõrd kavas on ka teised raamatud, ja kui juba kirjutamine ette võetakse, – kuna arengul ja elamiseks abiks olevaid raamatud pole tegelikult lihtne zanr kirjutada ja et ette võetud teema oleks tervikuna ja korrastatult kaetud – võiks olla abiks võimalikult palju kõrvalpilke – tähelepanelikke käsikirja lugejaid, ehk hea sisutoimetajagi?

Cassireri teksti arutelu siinses nupukeses parem vast ei arendada.:-)

Mart Laari „Eesti suured armastuslood“

Eesti kultuurile väga vajalik raamat on Mart Laari „Eesti suured armastuslood“.

Ladus loetavus ja hulk lustakaid seiku (ja neid on nii palju, et kedagi või midagi välja tooma hakata ei annakski vist midagi) on hästi kokku kootud teadmistega.

Kaetud on lai isikute ring, on palju suurkujusid, kelle peale ehk paljud ei mõtle, osadest ju ei teagi, see avardab silmapiiri ja vahest ärgitab nii „lihtsalt lugejaid“ kui ka „tõsiseid uurijaid“ edasi otsima, näidates, et selle või tolle kujutatud inimese elukäigus on midagi, millest tahaks rohkem teada, mida tahaks paremini mõista.

Lühikesest mahust ja tihti ilmselt ka allikmaterjalide nappusest hoolimata joonistuvad inimesed läbi nende soovi panustada maailma.

Kas kõik on armastus ‘romantilises’ mõttes? – Kindlasti ei peagi olema, armastus on palju avaram mõiste, aga ka tulisust ja romantikat on küllaga.

Selles, mis kunagi paistis olevat teatud poliitika tulemus – inimelude ja nende mõtestatuse heitmine majandusnäitajate hekseldusmasinasse – on keeruline teada, mis oli täpselt mille tagajärg, tagajärg, millega ma hästi nõus ei taha olla. Aga siis see raamat sisaldab pigam ainet, mis aitab inimesel tõusta.

Raamat toob välja, olemisse ainese, mida mu arust me kultuuris väga palju ei ole sõnastatud, aga võiks – kuidas elukaaslus inimese loodavat mõjutab. Ehk muudab see rohkemate inimeste jaoks olulisemaks küsimuse – kuidas mu suhted on kooskõlas sellega, mida elus teha tahan, kuidas saame oma elukaaslasega teineteise pürgimustele ja isiksuse kujunemisele paremini toeks olla?

Kirjastus Varrak 2017

Mõtestatud tee – mis see võiks olla?:-)

Kas inimese elu on tähendusrikkamalt elatud, kui ta aeg-ajalt puutub kokku küsimusega – Kes ma inimesena olen? Mida ma tegelikult elus teha tahan? Kes ma võiksin olla? Mida ma suudaksin? Mis mõte kõigel on?

Sarnaste küsimustega kokkupuutumine ei pea tingimata tähendama, et on kohustus nendega tegeleda. Elame maailmas, kus selline kohustus oleks vastuolus sellega, mida peame vabaduseks.

Vastus võib väga hästi olla – ma ei taha säherduse asjaga pead vaevata, parem lähen kapsamaad kaevama, parem kirjutan valmis järgmise aasta müügistrateegia, parem istun teleri ette ja libistan mõnusalt õlut, parem klikin sotsiaalmeedias ja vaatan, mis juhtus. Need ei pruugi olla kuidagimoodi halvad valikud – eeldusel, et on kübegi teadvustatud, et see on valik, et valida saab ka muud.

Aga ühiskond võiks luua tausta, milles inimesel on võimalus nende küsimustega aeg-ajalt teadvustatult kokku puutuda. Ühiskond, milles inimene sünnib, töötab, sööb ja sureb, erilise tõenäosuseta nende küsimustega mõtestatud viisil kokku puutumata, või milles vastused on ette teada, on vähem elamisväärne kui see, milles selline kokkupuude on tõenäolisem.

Kuskilt võiks aeg-ajalt kohale jõua miski, mis aitab meeles pidada: „Sa oled inimene, Sul on võimalus valida.“

Või paistaks selline asi teokraatliku diktatuurina?

Inimene ei ole vahend, ei ideoloogia, ei majanduse, ei masinate teenistuses. Tal peab olema võimalus end millekski muuks üles mõelda, välja mõelda, tõusta.

Kas sellel, mida ja kuidas inimene loeb, on asjaga mingi seos?

Jari Ehrnrooth, Hästi toimiv ühiskond. Heaolu ja heaelu.

Selgepilguliselt näeb ja arukalt väljendab Jari Ehrnrooth seda, mis ühiskonnas toimub, ülesehituslikult joonistab punktid, mida võiks teha, et maailm palju elatavam oleks. Ma pole päris kõigega nõus, ja mõni asi võiks ehk minna kaugemale ja programmis võiks rohkem olla … aga väga hea on ikka. Sest neil teemadel pole kerge midagi ehitada. Ka on meeldiv soomlase asjalikkus:-) – võib kujutleda küll ja küll „suuri“ kultuure, millest pärit inimestel asjad kipuvad liig suurejooneliseks ja seega kasutuks, messianistlikuks või ülbeks minema. Aga see tekst on meeldiv ja asjalik.

Inimese mõistlik vastutus nii, et kõigi elu saab paremaks. Kuidas erinevat tüüpi vabaduste omavaheline ärasegamine ajas asjad untsu. Kuidas inimese inimlik pool võiks uuesti tõusta. Midagi neile, kellele „teadlikkus“ on hingelähedane märgusõna. Et inimene pole ainult kõht ja teatud elundid, kuigi ka nendel on koht. Tänapäevane (ja seega arukana mõjuv) katse suunduda sinna, kuhu tahtsid inimestel aidata minna mitmed antiktargad, noored vennad Schlegelid ja nende sõpruskond ja mõned teised, kui romantismiajastu alguses olid mõned uksed lahti.  Sammuke inimkonna täiskasvanuks saamise suunas, nagu lootis Uku Masing. Ja kümned teised.

Konkreetselt, läbi iga inimese. Igaühel on valik, igas hetkes. Kas või natukehaaval.

Loodan et loetakse ja mõeldakse.

Sadu aastaid on osad lootnud, et põhi on lõpuks ometi käes, ja edasi läheb paremaks. Vahepeal läheb ka. Ehk nüüdki. 🙂

Ehk läheb samasse suunda – viimane „Värske Rõhu“ number sisaldas mitut kena, ülesehitavat ja mõtestavat asja – seal, kus kõikelõhestavad ziletiterad paistsid olevat ainus,  mille keskel soovitakse elada – kas võib julgeda näha selleski head märki?:-)

Merca “Euroopa Kalifaat Tartus”

Merca “Euroopa Kalifaat Tartus” (Looming 9 2016) võiks ajendada sirutama käe Loomingu järele ka neid, kes seda ehk muidu ei tee.:-). Tõsisem külg on selgelt, usutavalt ja muigega välja kirjutatud. Saame sõbralik-naeratava taaskinnituse sellele, et setu või võru või viru veri ei värise. Kõige rohkem jäi aga kõlama inimestesse kasvanud hoolivus ja armastus – kui väljas on asjad kurjad, tulebki see sissepoole kergemini. Kas võiksime siis aga ka inimestena, kirjanikena, kellena iganes, elada, kirjutada, kasvatada, ükskõik mis viisil tuua, hoolivust ja armastust endasse ja teistesse juba nüüd, kui asjad maailmas nii untsus ei ole, kasvõi natuke, kui meelde tuleb. Kindlusi pole, aga ehk aitaks see suurendada tõenäosust, et hea maailm jääb kestma.

Natuke teisel teemal – Euroopa nagi külge riputame kõik, mis on halb, nii on halb kuskile “ära pandud” ja endal süda kergem – ainult et – kui Euroopa nagi selle raskuse all katkema peaks – kas me teame, mille küljes eestlaseks-olemine tegelikult üleval püsib?

Veronika Kivisilla Cantus firmus, aegluse poole suunduva aja arm ja hurm

“Aga ükskord algab aeglane aeg” , pühademunailmega kolmas vennake peab “kõikide pühade püha”, tipptunnid vabanevad tipptunneteks, “õhk laulab väljamõeldud keeles” “pikne kärgatab/kui nimetad/mind nimepidi” – need on vaid mõned neist hurmavaist ridadest, mis loovad elatavat, heledat, tugevat, tõelist maailma. Struktuur põhitekst-lisatekst annab palju nii lugejale kui ka kirjutajale. Ettevõtmine istuda laua taha kirjutamaks õnnelikust armastusest, kui see parasjagu on, on hinnatav.

Luuleõiguste deklaratsiooni kolmas punkt näeb ette, et luuletustel on õigus rääkida rõõmust, õnnelikust armastusest, see on kirjanduse õiguste hulgas võrdväärsena õigusega kujutada koledat, kunagi oli vaja viimase eest võidelda, nüüdseks on see ammu peavooluks muutunud.

Pigem on käest kadunud õigus rääkida õnnelikkusele suunduvast, helgest, sisemiselt kasvada soovivast inimesest, inimesest, kes püüab elada oma kõrgema mina kohaselt, kirjutatatuna heal tasemel – see ei ole ainult totalitaarsete reziimide propaganda, sisutühjade menukite ja arenguteemalise kirjanduse pärusmaa, teema tugevam kohalolek rikastaks nii inimeseks olemist kui ka kirjandust.

Ja lõpetuseks – jagan armastust viisiütleva vastu, instruktiivitsi saaks nii paljut väljendada, me võiksime seda rohkem kasutada.

Luule õpik, mõisamoonakaile, traktoristidele? Aga kui parandaks paradigmat?

Ükskõik mis koodi läbi vaadatuna, iseloomustab see tekst on teatud nähtust päris hästi.

Kahtlemata sisaldab see asjalikku teavet, nagu see, et luuletusel peaks olema kujund ja kompositsioon peaks arenema tõusu suunas (ning portsjonit kergest ja torkivast materjalist põllumajanduses hästi tuntud täiteainet, nagu sel autoril kohusetundlikult kombeks).

Lui järgida õpetust ja öelda, et tulemus on luule, siis kas pole see sama kui need õpetused, kuidas kirjutada “põnevat” proosat, soovitavalt raamatule mitte rohkem kui kuu aega pühendades. Osad noid raamatuid ju ostavad ka… Või siis on tulemus hollywood, mis on kena, sest annab “luuletavale” inimesele ettekujutuse, et ta tegeleb millegi kultuurse ja vaimsega, nagu ristsõnadki. Ehk tegelikult on selline õpetus alistumine turule, mis läheb vastuollu autori justkui väidetud antikommertsiaalsusega.

Eelkõige sihivad selline “õpetus” ja selline “luule” kultuuri mõisamoonakate – traktoristide kihistust, kellele on hingelähedane olmelisus, jalaga teatud kehaosasse asjad, põlgus (lk 31), sest teiste endast madalamaks rääkimine justkui tõstaks ennast, võitlus oma koha eest (lk 59) ja rohmakad naljad, kõik, mis on lõhkuv.

Teiseks on see manierism, kunagise voolu langusfaas. Keegi tõesti peab ilmselt kohusetundlikult ka langusfaasi läbi kirjutama. Aga kas on mõtet sellesse kaasa tõmmata suurt hulka teisi inimesi, kes tahaksid midagi luua ja võiksid luua mingis paremas raamistikus? Tehniline nõuanne ei pea tingimata olema väljendatud mõisamoonakate keeles ja meeles. Pealegi kui kogu see asi jääb David R Hawkinsi skaalal alla 100seks siblimiseks. Ehk oleks õigem, kui rohkem tegijaid pööraks oma pilgud sinna, kus võiks olla see, mis nüüd kasvama hakkab?

Või on tõesti vaja, et keegi lahke, kuskilt välismaisest domineerivast kultuurist annaks paradigma vahetuseks loa, ja oma peaga kogu sest destruktiivsusest väljuda ei julge?

Previous Older Entries

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.